Hornád

Španielsko

Španielsko
Španielsko

Španielsko

Andalúzia Na samotnom juhu starého kontinentu, kde majestátny strážca Gibraltar dohliada na vody Atlantiku i Stredozemného mora, a rozdeľuje tak pobrežie na dve pomyselné časti, leží magická Andalúzia. Táto časť Španielska, ovplyvnená stáročiami maurskej nadvlády. Andalúzia – to sú vyhriate…